Flex

Flex
 • Coöperatief aan de slag met flexibiliteit

  Door het toenemende aanbod van duurzame energie wordt Flexibiliteit een steeds belangrijker thema. Met flexibele energie of flexibiliteit bedoelen we alle maatregelen die bijdragen aan de afstemming van vraag en aanbod van duurzame stroom. Deze afstemming is nodig om het elektriciteitsnet in balans te houden en plaatselijke congestie van het net te voorkomen. Met flex bijdragen aan het elektriciteitssysteem is daarom ook een taak voor energiecoöperaties.

 • Onze innovatieve flex projecten!

  Energie Samen participeert in verschillende projecten om kennis op te doen op het gebied van flexibele energie. Daarbij is het van belang dat de leden die werken aan flexibele energie ook toegang hebben tot de financiële markten voor de verkoop van de flexibilisering. Hieronder vind je de projecten waarin wij op dit moment participeren.

  • Systeemintegratie

   Systeemintegratie: slimme energiecombinaties

  • ACCEPT

   ACtive Communities & Energy Prosumers for the energy Transition

  • FLEXcoop

   Onderzoeksproject FLEXCoop

  • Coöperatieve PV Partij

   De coöperatieve Programma Verantwoordelijke Partij

  • Slim energie delen

   Slim energie delen

  • Wattflex

   Wattflex: naar een coöperatieve aggregator

 • Diensten

  • Hulp bij netaansluiting

   Hulp bij netaansluiting

 • Nieuws

  • 31 oktober – 2 november: Transform.Hackathon

   Kennisdeling, Participatie
   Doe mee aan Transform.Hackathon! Samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is Energie Samen owner van de challenge Value (waarde) – Increasing value through selling less. Hoe gaan we nieuwe waardemodellen ontwikkelen die lokale uitwisseling van energie simpel, effectief en toepasbaar maakt, zodat iedereen kan meedoen en bijdragen aan de transitie? Denk mee, doe mee en verander mee!
   04-10-2022
  • Zonne-energie en netinpassing: inspiratiegids met oplossingen

   Netaansluiting delen, Netcapaciteit
   Wil je je installatie aansluiten op het elektriciteitsnet, maar is de transportcapaciteit van het net niet voldoende? Voor systemen van 15 tot 500 kW is in juni de 'Inspiratiegids oplossingen voor zonne-energie en netinpassing' verschenen.
   29-08-2022
  • Energie van Utrecht zoekt nieuwe directeur

   Organisatie, Buurtwarmte
   Fanny Claassen stopt als algemeen directeur bij het projectbureau van de koepelcoöperatie Energie van Utrecht . Zij gaat vanaf september aan de slag bij het warmteteam van Energie Samen. Bij Energie van Utrecht staat dus nu een mooie vacature open.
   15-08-2022
 • Webinars en workshops

  • Algemene Ledenvergadering (ALV) 4 november 2022

   Oorspronkelijk was deze ALV gepland op 14 oktober. Binnenkort ontvangen de leden een uitnodiging en meer informatie. Alle leden en supporters zijn welkom op de ALV. Energie-coöperaties en -initiatieven hebben stemrecht.
   Datum:04-11-2022
   Tijd:14:00 - 16:00
  • Bijpraten over de lobby

   Elke twee maanden kan je je als lid van Energie Samen online laten bijpraten door Siward Zomer en Ries Verhoeven over onze lobbyactiviteiten. Ook kan je vragen stellen, het gesprek aangaan en zelf lobbypunten inbrengen.
   Datum:10-11-2022
   Tijd:12:00 - 13:00
  • Conferentie energieopslag

   Duurzame energiebronnen, zoals windmolens en zonnepanelen, leveren energie als de zon schijnt of de wind waait. En dat is niet altijd. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze duurzame bronnen, is opslag van hun energie noodzakelijk.
   Datum:24-11-2022
   Tijd:13:00 - 17:30
 • Coöperatieve flex in de praktijk

  • Meer aansluitcapaciteit door nieuwe regels?

   Meer aansluitcapaciteit door nieuwe regels?

   Marktwaakhond ACM publiceerde op 25 mei het Codebesluit congestiemanagement. Wat betekent dit voor de aansluitcapaciteit op het elektriciteitsnet? Is dit het einde van de transportweigeringen van netbeheerders? In dit webinar licht Leon Straathof de ontwikkelingen toe. Kijk het webinar terug
   Marktwaakhond ACM publiceerde op 25 mei het Codebesluit congestiemanagement. Wat betekent dit voor de aansluitcapaciteit op het elektriciteitsnet? Is dit het einde van de transportweigeringen van netbeheerders? In dit webinar licht Leon Straathof de ontwikkelingen toe. Kijk het webinar terug
   ga naar Meer aansluitcapaciteit door nieuwe regels?
  • Webinars over netcongestie terugkijken

   Webinars over netcongestie terugkijken

   Veel energiecoöperaties hebben last van de problemen rondom netcongestie. In deze webinars leer je meer over de problemen en de oplossingen.
   Veel energiecoöperaties hebben last van de problemen rondom netcongestie. In deze webinars leer je meer over de problemen en de oplossingen.
   ga naar Webinars over netcongestie terugkijken
  • Project Accept: coöperatief op weg naar de onbalansmarkt

   Project Accept: coöperatief op weg naar de onbalansmarkt

   In het vierjarige, Europese project ‘Accept’ werken partners uit Nederland, Spanje, Zwitserland en Griekenland aan een route voor energiecoöperaties om actief te worden op de onbalansmarkt. Projectleiders Taco Kuiper (Energie Samen) en Arjen Schamhart (Energie Samen Rivierenland) vertellen hoe die route eruitziet.
   In het vierjarige, Europese project ‘Accept’ werken partners uit Nederland, Spanje, Zwitserland en Griekenland aan een route voor energiecoöperaties om actief te worden op de onbalansmarkt. Projectleiders Taco Kuiper (Energie Samen) en Arjen Schamhart (Energie Samen Rivierenland) vertellen hoe die route eruitziet.
   ga naar Project Accept: coöperatief op weg naar de onbalansmarkt
 • Flex-team

   • Siward Zomer
   • Coöperatief directeur Bedrijfsbureau Energie Samen
    • Amsterdam
   • Siward is een gepassioneerde en overtuigende belangenbehartiger van burgerinitiatieven. De zin in het Klimaatakkoord over het streven naar 50% eigendom van de lokale omgeving is één van zijn grote successen. Dit geeft de coöperatieve energiesector de mogelijkheid om de komende vijf jaar een stevige positie te verwerven en vast te houden. En dat is waar hij het voor doet, als jouw belangenbehartiger.
   • Leon Straathof
   • Adviseur netinfrastructuur en -regulering
   • Leon Straathof is onze belangrijkste lobbyist voor netaansluitingen en de daarvoor benodigde netverzwaringen. In verschillende samenwerkingsverbanden – met netbeheerders en andere belangenorganisaties – werkt hij aan oplossingen om efficiënter om te gaan met de schaarser wordende netcapaciteit, om toch zoveel mogelijk hernieuwbare elektriciteitsopwek aangesloten te krijgen
   • Liesje Harteveld
   • Communicatiemanager Bedrijfsbureau Energie Samen
   • Liesje is onze chef communicatie. Zij zorgt ervoor dat Energie Samen in woord en beeld altijd goed voor de dag komt. En dat onze, soms complexe, concepten en ideeën worden omgezet in duidelijke taal. Ze let met plezier op alle punten en komma’s en is daarom ook eindredacteur van Energie Samen Magazine en Wind & Zon, ons vakblad voor duurzame energie. Ook in haar eigen keuken is Liesje graag de chef. De heerlijkste taarten tovert zij uit haar oven.