Nieuwe regels congestiemanagement van kracht: waarom je een transportweigering niet moet accepteren

De afgelopen maanden is de netcongestie volgens de netbeheerders zodanig toegenomen, dat er vrijwel in geheel Nederland geen transport meer wordt aangeboden aan nieuwe hernieuwbare producenten. De indruk wordt gewekt dat er in alle congestiegebieden al sprake is van structurele overbelasting van de netten. Dit is niet aan de orde, er is nog vrijwel nergens sprake van fysieke congestie. Wij zijn het er dus niet mee eens dat onze leden structureel transport wordt onthouden. Incidentele overbelasting door hernieuwbare productie is eenvoudig te voorkomen door de productie op afroep of op vaste tijdstippen terug te regelen. Mits hier goede afspraken over worden gemaakt en de businesscase overeind blijft.

De netbeheerders moeten de nieuwe regels van het Codebesluit Congestiemanagement toe gaan passen, dat op 25 november in werking is getreden. Hiermee zal de zogenaamde congestie op veel plaatsen verdwijnen. Immers, de nieuwe regels verplichten de netbeheerders om de terugregelbaarheid van de opwekinstallaties te benutten, en hebben dus geen grond om onze leden transport te weigeren. De belangstelling van onze leden om terug te regelen mag hoog worden verondersteld, zodra ze begrijpen dat dat volledig vergoed wordt. Sowieso staat het Codebesluit Congestiemanagement de netbeheerders toe om netgebruikers boven 1 MW te verplichten om mee te doen met congestiemanagement.

Inhoud van het webinar

In het webinar zal onder meer worden ingegaan op:

  • de redenen waarom coöperaties een transportweigering niet moeten accepteren,
  • wat coöperaties zelf kunnen doen om transport te krijgen voor hun opwekinstallatie,
  • hoe coöperaties bij kunnen dragen aan het oplossen van dreigende congestie,
  • hoe marktwaakhond ACM op de hoogte kan worden gesteld van onterechte transportweigeringen.

Wie geven het webinar?

  • Leon Straathof - Adviseur netinfrastructuur en -regulering, Energie Samen
  • Anneroos Troost - Host, Energie Samen

Oorspronkelijk: webinar Schadeloos terugregelen met een capaciteitsbeperkingscontract  op 25 november

Onze verwachting een paar maanden geleden was dat het Codebesluit Congestiemanagement heel veel extra aansluitcapaciteit zou opleveren, dus goed nieuws voor onze leden. Vanuit die gedachte leek het een goed idee om kort na 25 november een webinar te organiseren over het capaciteitsbeperkingcontract, het belangrijkste middel om congestie te voorkomen. Maar de afgelopen weken kregen we helaas steeds meer verontrustende berichten dat de netbeheerders een andere koers kiezen, en het net op slot houden. Daarmee kwam 29 november te vroeg voor het webinar. We hebben het webinar daarom uitgesteld tot 14 december, en het programma aangepast. Had je je al ingeschreven? Je inschrijving wordt automatisch omgezet naar het webinar van 14 december.

Aanmelden is verplicht.

Onze diensten met betrekking tot netaansluiting

Op onze site vind je veel nieuws en informatie over netaansluitingen. Voor een eenvoudige vraag hierover kan je als lid direct aankloppen bij Leon Straathof (Adviseur netinfrastructuur en -regulering). Ook de webinars zijn gratis. Voor een meer ingewikkelde vraag waar ook meer uren mee zijn gemoeid bieden wij de volgende betaalde diensten aan voor energiecoöperaties die direct of indirect (via een koepel) lid zijn van Energie Samen:

Zie ook:

'Transport te vaak geweigerd' (nieuwsbericht 05-12-2022)