Algemene Ledenvergadering (ALV) 16 december 2022

Alle leden en supporters zijn welkom op de ALV. Energie-coöperaties en -initiatieven hebben stemrecht.

Mails over deze ALV

  • De uitnodigingen (met aanmeldlink voor de live bijeenkomst) zijn verzonden op 11 november, met reminders op 24 november en 1 december.  
  • De stemcodes zijn dinsdag 13 december verstuurd (incl. zoomlinks) aan leden met stemrecht (coöperaties en verenigingen). 
  • De zoomlinks aan alle leden worden 15 december verstuurd. Als je stemrecht hebt, ontvang je die dus twee keer.

Coöperaties: informeer je bestuursleden

De uitnodigingsmail en eventuele latere mails (met stemcode en/of zoomlink) versturen we bij coöperaties en energie-initiatieven naar de contactpersoon voor de organisatie (dus niet naar afzonderlijke bestuursleden). Informeer daarom zelf je medebestuursleden, voor zover nodig. 

Downloads

Agenda

1 Opening en welkom
2
Verslaglegging
Vaststellen verslag ALV 4 november 2022 (concept)
3
Begroting 2023 (presentatie)
Toelichting door de directie
4
Contributie 2023 en verder (presentatie)
5
Beleid samenwerking partners  
6
Herbenoeming Axel Posthumus tot bestuurslid van Energie Samen 
7
Rondvraag en sluiting met de kerstborrel

Contact

Vragen over de ALV? Stel ze via alv@energiesamen.nu (vragen over andere onderwerpen? Kijk op de contactpagina).

Meer informatie over onze ALV's