Jouw belangenvereniging

Energie Samen is de landelijke koepelcoöperatie en belangenorganisatie voor duurzame energie-collectieven. De omslag naar een duurzame energievoorziening in Nederland wordt een succes als mensen in hun buurt of dorp mee kunnen doen. Energie Samen staat voor ons eigenaarschap in de energietransitie. Samen zijn we sterk, krachtig en machtig genoeg om een eerlijk en schoon energiesysteem te realiseren. We bundelen onze krachten en nemen zelf de handschoen op. Door samen te werken geven we lokale kracht een stem op regionaal en landelijk niveau. Door ons te verenigen beschikt ieder lokaal energie-initiatief over voldoende kennis en kapitaal om projecten te laten slagen.

Energie Samen vertegenwoordigt als koepel de energiecoöperaties en -initiatieven in Nederland. De beweging van burgerenergie-initiateven groeit. in totaal zijn er bijna 100.000 mensen lid van een initiatief. Vind een energiecoöperatie in jouw buurt en word lid! De Lokale Energie Monitor houdt ieder jaar bij hoe groot de beweging is en wat burgerinitiatieven allemaal doen. 

Energie Samen is net als de meeste van onze leden ook een coöperatie, dat betekent dat de aangesloten energiecoöperaties en -verenigingen stemrecht hebben op de ALV. Samen besluiten we zo over de koers van onze organisatie. Wil je meer weten over onze doelen en hoe we formeel georganiseerd zijn, lees dan ons beleidsplan, onze statuten en andere stukken (zie 'Officieel' onderaan de pagina).

Energie Samen: voor en door leden

Energie Samen is georganiseerd als een netwerkorganisatie voor leden en door leden. We hebben elkaar nodig om het coöperatief aanbod door te ontwikkelen en sterke organisaties te bouwen. Zo kunnen we als energie-collectieven een volwaardige rol spelen in de energietransitie. Er zijn diverse gebruikers- en expertgroepen binnen Energie Samen actief (download het overzicht dd 13 dec 2021).


Zo werkt een energiecoöperatie!


De coöperatieve basis van Energie Samen geeft jou als lid een beschermde identiteit, een landelijk platform, landelijke belangenbehartiging en kennisdeling en democratische borging van de ontwikkelingen. 

Mee kunnen denken en praten over beleid en aanbod betekent ook dat leden bijdragen leveren aan de doorontwikkeling Energie Samen:

 • Word lid (als je dat nog niet bent).
 • Breng je kennis en ervaring in bij bijeenkomsten en ontwikkelgroepen.
 • Deel je nieuws, voor onze landelijke en regionale communicatie (via website, nieuwsbrief, presentaties, etcetera).

We streven naar een goede balans tussen ‘halen’ en ‘brengen’.


Bedrijfsbureau Energie Samen

De praktische uitvoering van de werkzaamheden van Energie Samen doen we vanuit ons bedrijfsbureau. Dit is een BV die voor 100% onder de coöperatie Energie Samen valt. 

Het bedrijfsbureau Energie Samen biedt ondersteuning bij ontwikkeling van wind- en zonneprojecten. We bundelen hier de expertise van ervaren coöperatieve ontwikkelaars en we organiseren trainingen. Kijk op onze teampagina om te zien wie wat doet


Belangenbehartiging

Wij beïnvloeden beleid om de positie van energie-communities in de energietransitie te versterken. Dit doen we voornamelijk landelijk en waar nodig op provinciaal en lokaal niveau. Ook in Europa zijn we actief voor kennisuitwisseling en belangenbehartiging. Lees meer op de pagina Belangenbehartiging.


Samenwerken aan duurzame projecten

Als coöperaties helpen wij elkaar met het realiseren van duurzame energieprojecten door kennisdeling, professionalisering en projectondersteuning.

 • Regionale energiestratiegieën: wij werken samen met onze lokale vertegenwoordigers en ons regionale netwerk aan energiestrategieën waarin burgerparticipatie en lokaal eigendom voorop staan. Lees meer op de pagina Regionale energiestrategie.
 • Hernieuwbare opwek: bij de leden van Energie Samen zijn kennis van en ervaring met projectontwikkeling en burgerparticipatie volop aanwezig. Deze worden onderling graag gedeeld. Voor postcoderooscoöperaties is hiervoor de Zon-op-Nederland-formule geschikt, voor grotere projecten Wind en Zon; coöperatieleden van Energie Samen kunnen daarbij een professionele projectleider voor hun projecten inschakelen via het Bedrijfsbureau Energie Samen. Zo nodig kan Energie Samen deze projectbegeleiding voorfinancieren op basis van no cure no pay. Deze uren worden voorgefinancierd via een fonds en de leden van Energie Samen. Energie Samen heeft hiervoor een financiële bijdrage geworven bij Stichting Doen. Bij projectontwikkeling werken we nauw samen met Windunie: een coöperatie van duurzame energieproducenten (wind en zon), burgercoöperaties, eigenaren én initiatiefnemers van windparken.
 • Buurtwarmte: we helpen bewoners en energiecoöperaties in de wijken en dorpen om de nieuwe duurzame warmteprojecten in hun buurt zelf te organiseren. Ons doel is dat bewoners gezamenlijk eigenaarschap nemen voor de warmtetransitie en werken vanuit de waarden die voor hun wijk van belang zijn. Naast betaalbaarheid, een eerlijke verdeling van de kosten en duurzame energie kan het bijvoorbeeld gaan om leefbaarheid, of andere klimaatmaatregelen. Dit doen we onder de noemer ‘Buurtwarmte’.
 • Energiebesparing: wij ondersteunen via onze samenwerking met Hoom lokale (wijk)initiatieven en energiecoöperaties bij het lokaal begeleiden van energiebesparing voor bewoners, om daarmee een cruciale bijdrage te leveren aan de warmtetransitie. Dat doen we via kennisdeling, het beschikbaar stellen van expertise, en het ontwikkelen van slimme tools en praktijkgerichte ondersteuning. Door krachtenbundeling versterken lokale coöperaties hun aanbod en kunnen ze hun ambities sneller en gemakkelijker realiseren. Lees meer bij Hoom.

Onze diensten voor jou

 • Econobis: met Econobis bieden wij jouw energie-initiatief, of het nu groot of klein is, een slagvaardig systeem voor informatieverwerking en administratie. Met de backoffice op orde kan je als coöperatie beter focussen op de kern: versnelling van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Lees meer
 • Kennisuitwisseling: binnen ons landelijke netwerk is veel kennis aanwezig die we uitwisselen op diverse bijeenkomsten en trainingen (zie Energie Samen Academie). Energie Samen werkt daarnaast nauw samen met HIER opgewekt, het kennisplatform voor lokale energie-initiatieven.
 • Verzekeringen: via Energie Samen kunnen leden gebruik maken van een aantrekkelijk geprijsde collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Informatie over soorten verzekeringen en premies zetten we zoveel mogelijk online. Lees meer op de pagina Verzekeringen.
 • Zon op Nederland-formule: de formule is bedoeld voor projecten tot 600 panelen. We bieden een menukaart met opties zodat je zelf bepaalt wat je zelf wilt doen en waar je hulp bij nodig hebt. Lees meer

Doe mee!

Als lid van Energie Samen:

 • maak je deel uit van het actieve, landelijke netwerk van energie-communities; 
 • hoor je als eerste het laatste nieuws op het gebied van collectieve projecten voor o.a. opwek, warmte en energiebesparing; 
 • ontvang je twee keer per jaar het ledenblad Energie Samen Magazine;
 • ben je vertegenwoordigd in onze landelijke lobby en belangenbehartiging voor een sterke positie van (projecten van) energie-communities in de energietransitie.

Meer informatie en lid worden

Abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief

Energiecoöperaties:


Vind een energiecoöperatie in jouw buurt en word lid!


Het Energie Samen Team


 • Leden en supporters

  Zij maken Energie Samen; wie zijn onze leden en supporters?
 • Bedrijfsbureau

  Het Bedrijfsbureau Energie Samen is de uitvoerende pijler van de coöperatie Energie Samen.
 • Algemene ledenvergaderingen

  Als lid kan je meedenken en meepraten over beleid en aanbod van Energie Samen.
 • Bestuur coöperatie Energie Samen

  Het bestuur is opdrachtgever voor het Bedrijfsbureau en legt verantwoording af aan de leden.
 • Leden denken mee: focusgroepen

  De grote groei die Energie Samen de laatste paar jaar heeft doorgemaakt heeft mede tot gevolg dat het contact tussen en met de leden minder intensief is geworden. Daarom heeft het bestuur besloten om te experimenteren met zogenaamde focusgroepen.
 • Ontstaan

  Energie Samen is in mei 2018 opgericht door zes organisaties.
 • Officieel

  Voor wie van de kleine lettertjes houdt: de belangrijkste officiële informatie van en over de coöperatie Energie Samen.