Systeemintegratie: slimme energiecombinaties

Systeemintegratie gaat over de mogelijkheden die er zijn om als initiatiefnemer projecten slim te ontwikkelen in samenhang met het (lokale) energiesysteem. Slimme energiecombinaties bieden een oplossing voor onbalans tussen opwek en verbruik en de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. Een probleem waar veel initiatieven voor duurzame energieprojecten in de regio tegenaan lopen. Energie Samen heeft, op verzoek van TKI Urban Energy en in opdracht van RVO, een handreiking geschreven over de mogelijkheden van slimme energiecombinaties.

Leer meer over systeemintegratie op de Energie Samen Academie.

Vragen over slimme energiecombinaties? Neem contact op met Ries Verhoeven: ries.verhoeven@energiesamen.nu