ACtive Communities & Energy Prosumers for the energy Transition

ACCEPT staat voor ACtive Communities & Energy Prosumers for the energy Transition. Het is een door de EU gefinancierd project waar 16 organisaties in Europa aan deelnemen. Het project heeft als doel energiegemeenschappen toegang te geven tot handelsmarkten om flexibiliteit te kunnen verkopen.

De toename van het aandeel duurzame energie in de elektriciteitsproductie zorgt voor een extra opgave als het gaat om balanshandhaving en het voorkomen van congestie op het net. Een van de maatregelen die hieraan kunnen bijdragen is het sturen van de elektriciteitsvraag of het elektriciteitsaanbod van een groep huishoudens die hierin gezamenlijk opereren (energiegemeenschap). Zeker gelet op de toenemende elektrificatie van de huishoudens (elektrische auto’s, warmte pompen, zonnepanelen) en de digitalisering van de meet- en sturingsinstrumenten worden de mogelijkheden van huishoudens om bij te dragen aan de balans op het net en congestie op het net te voorkomen steeds groter.

Het project ACCEPT moet resulteren in toegang voor energiegemeenschappen in Europa tot handelsmarkten voor het verkopen van flexibiliteit. Hiermee worden initiatieven van energiegemeenschappen voor flexibele energie en daarmee tevens de energietransitie, gestimuleerd.

Het testen van de handelsfunctie gebeurt op vier proeflocaties in Nederland, Spanje, Zwitserland en Griekenland, waarbij rechtstreeks meer dan 750 woningen en 3000 burgers betrokken zijn. De Nederlandse proeflokatie betreft de wijk Eva Lanxmeer in Culemborg. In deze wijk is een coöperatief warmtebedrijf actief dat als proef zal deelnemen aan de handel in flexibele energie.

Meer informatie vind je hier.

Uitleg terminologie

BSP 

Balance Service Provider: handelt met Tennet op de onbalansmarkt. De BSP heeft een of meer ‘assets’ in de portefeuille die op verzoek meer of minder stroom kunnen gebruiken (of aanleveren). Escozon is bijvoorbeeld de BSP voor een flexproject bij energiecoöperatie Endona (lees meer). BSP’s bestaan al langer, maar coöperatieve BSP's nog niet. 

Aggregator 

In vergelijking met een gascentrale of een bedrijf als Hoogovens zijn de meeste coöperatieve projecten klein. Het is dus nodig om veel assets te combineren. We hebben het dan over een BSP/aggregator. Die aggregatiefunctie is relatief nieuw.

BRP 

Balance responsible party (ook wel balansverantwoordelijke of programmaverantwoordelijke partij genoemd): de partij die daadwerkelijk handelt op de elektriciteitsmarkt. Om het net in balans te houden moet de BRP op de elektriciteitsmarkt net zoveel inkopen als dat zij verkoopt. Er is (nog) geen coöperatieve BRP. Coöperatieve energieleverancier Energie van Ons heeft bijvoorbeeld Eneco als BRP.