Community based Virtual Power Plant Loenen

In het dorp Loenen op de Veluwe hebben een aantal buurtbewoners zich verenigd en onderzocht hoe zij zoveel mogelijk zelfopgewekte stroom lokaal kunnen gebruiken. In overleg met de community hebben zij een collectief energiemanagementsysteem geïmplementeerd. Op 11 januari organiseerde Energie Samen een webinar over dit onderwerp. De video hiervan staat onderaan het artikel.

Het begon allemaal in 2013 toen de gemeente Apeldoorn een wedstrijd uitschreef voor het beste duurzame idee. Een aantal bewoners uit Loenen wonnen de prijs en hebben daarmee een revolverend fonds opgezet voor duurzaamheidsprojecten. Dit bleek een succes want er zijn inmiddels 300 projecten gerealiseerd en meer 40% van het energieverbruik in het dorp afkomstig is van zonnepanelen. In een consortium zijn ze toen gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor energiemanagement op dorpsniveau. In 2018 werd het project opgestart onder leiding van de TU Eindhoven en werd er een energiecoöperatie opgericht (die uiteindelijk de beheerder van het project zal worden). Afgelopen jaar is het energiemanagementsysteem van start gegaan en hebben ze als kers op de taart het EU Sustainable Energy Award gewonnen.

Beginfase

In de beginfase hebben zij vijf workshops georganiseerd waar ongeveer 90 mensen aan hebben deelgenomen (van de ca. 3200 inwoners). Bovendien hebben bewoners ook via een enquête aan kunnen geven welke waarden zij belangrijk vonden. Hieruit bleek dat inwoners de prioriteit geven aan onafhankelijkheid van grote energiebedrijven, het klimaat en technologie. Financieel belang kwam op de vierde plek. Op basis hiervan zijn de activiteiten van de cVPP vastgesteld.

Verschillende doelen

Het project heeft nu rond de 70 deelnemers die met elkaar verschillende doelen nastreven: (1) het maximaliseren van de eigen opwekconsumptie, (2) het elektriciteitsnet ontlasten, (3) het gebruik maken van dynamische elektriciteitstarieven, (4) overtollige opwek verkopen en (5) het voorbereiden op toekomstige flexhandel. Dit doen zij nu door energiemeters (door middel van een EARN-E apparaatje), warmtepompen en zonnepanelen te koppelen aan het energiemanagementsysteem. Vanuit de cVPP kunnen warmtepompen automatisch worden aangestuurd op momenten dat de community terug levert aan het energienet. Bewoners hebben zelf aangegeven in welk tijdsslot de warmtepomp automatisch mag worden aangezet. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de warmtepomp rond het middaguur aanslaat waardoor het huis wordt opgewarmd en waardoor er ook in de avond een comfortabele temperatuur heerst. Bewoners kunnen vervolgens zelf online zien hoeveel zelfopgewekte energie zij gebruiken en dus in hoeverre zij zelfvoorzienend zijn. Bovendien hangt er op een centrale plek in het dorp een scherm waarop de gegevens op dorpsniveau overzichtelijk zijn weergegeven.

Basisinfrastrucuur

De basisinfrastructuur van de cVPP staat nu en in de komende twee jaar wordt er binnen een werkgroep verder onderzocht wat mogelijke toekomstige toepassingen zijn. Daarnaast willen de bewoners ook MKB’s en de (papier)industrie in het project betrekken om zo het cVPP project verder uit te bouwen en steeds verder zelfvoorzienend te worden.

Lees hier het artikel over cVPP Loenen dat gepubliceerd is in Wind & Zon Vakblad Duurzame Energie

Op 11 januari 2021 heeft Energie Samen een online kennissessie georganiseerd over dit onderwerp. Kijk de sessie hieronder.